فروش درخت راش FAGUS ORIENTALIS

تاریخ : 1396/3/03 نویسنده :admin بازدیدها : 3368 موضوع : فروش گل و گیاه بیرونی(گل و گیاه فضای باز)
فروش درخت راش FAGUS ORIENTALIS
راش:
​​​​درخت «راش» اولین گونه تجاری جنگل های شمال است که به رغم تحقیقات انجام شدهو نیز برای گسترش کاشت این درخت در سطح جنگل به حمایت و تحقیقات بیشتری نیازدارد.راش درختی است پهن برگ از تیره ای به همین نام که 24 درصد تعداد و 30 درصدحجم درختان جنگل های شمال را تشکیل می دهد.تعداد زیادی از تحقیقاتی که درباره جنگلهای شمال انجام می شود مربوط به این گونه است زیرا مرغوب ترین چوب را در کشور داردو در اغلب نواحی جنگل های شمال می روید.با این حال به گفته کارشناسان آگاهی چندانیاز خصوصیات ژنتیکی این درخت وجود ندارد و تحقیقات زیادی باید در این باره انجامشود.
یکی از کارشناسان ارشد جنگلداری درباره این گونه ارزشمند گفت: حدود 13 گونه راش درجهان شناسایی شده که 10 گونه آن مربوط به کشورهای شرق آسیاست.با توجه به این که :«راش موجود در جنگل های شمال، گونه خزری یا هیرکانی است. اینک در این مبحث بهمعرفی بیشتر این گونه میپردازیم.

نام های محلی راش: 

این درخت را در گیلان ، رامسر، کجور وکلارستق،راش ، در آستارا، قزل گز در درفک و طوالش ، الوش و آلاش ، در نور، چلر ، درمازندران ، مرس ، و در گرگانرود، قزل آغاج می‌خوانند.

از خواص ظاهریچوب راش درون نامشخص و به رنگ کرم مایل به قرمز است . دوایر سالیانه فشرده و درنتیجه در مقاطع طولی دارای خطوط کم و بیش مشخص ناشی از آن است . از بارزترینخصوصیات شاید بتوان به پره های چوبی در مقاطع طولی اشاره کرده که در مقطع شعاعی بهپرمگس و در مقطع مماسی به دوک معروفند و این پره ها به صورت لکه های قرمز دیده میشود . چه بسا گاهی این پرمگس های زیبا عیب محصوب می شوند چرا که به عقیده نجاراناین بخش های چوب پس از رنگ کاری سیاه می شوند . گونه راش چوبی نیمه سنگین و دارایبافتی همگن و تقریباً مقاوم در برابر حشرات و قارچ هاست . 

گیاه شناسی:

 گیاهی است یک پایه و دارای گل های نر و ماده ومیوه آن فندقه هرمی مثلث القاعده است . زادآوری آن طبیعی و با بذر افشانی خود درختانجام می گیرد . نهالها پس از استقرار در زیر سایه و پناه درختان مادری به مرورزمان رشد و نمو می نمایند . پس از اینکه نهال راش به ارتفاع مورد نظر رسید و دیگرنیازی به نور نداشته باشد بایستی پایه های مادری که از نور دهی به نهال ها جلوگیریمی نمایند ، حذف گردد . این درخت هر پنج سال یکبار بذر فراوان تولید می کند . راش درختیاست با قامتی افراشته و به بلندی 35 متر ، بعضی آن را راش اروپایی F.SYLYATICA می نامند به علت اختلافی که در پوست و ریتدوم و بزرگی برگ و تعدادرگبرگ ها و شکل میوه و طول پایک آن دارد دو گونه از یکدیگر جدا بوده است .گلهای نرآن به شکل شاتون هائی با پایه دراز و آویزان است .میوه را انولوکه چوبی شده احاطهمی کند میوه از خار نرمی پوشیده شده است و با 4 والد باز می شود .پوست صاف وخاکستری و شاخه های آن از کرک های ابریشمی پوشیده شده و جوانه مرس باری و طلائیرنگ می باشد .و شکل تاج تا حدودی گرد و کروی است .برگ تخم مرغی ، چرمی ، بیضی تیزو نوکدار است . بار خیزی راش هر 2 و 3 سال یک مرتبه صورت می گیرد و تا سن 20 سالگیمی تواند تولید جَست نماید و راش یک درخت سایه پسند بوده و جنگل های راش خالصترینو با ارزشترین جنگل های ایران می باشد .

خصوصیات خاک : 

راش ، خاک حاصلخیز با گیاه خاک زیاد و مواد معدنیغنی و آب و هوای مرطوب و سرد را می‌پسندد و در خاکهای خوب هر ۵ یا ۶ سالیکبار و در آب و هوای ناسازگار هر ۱۵ سالیکبار میوه فراوان می‌دهد. ..

درختی است سایه پسندو مه پسند درخت راش در جلگهتقریباً نایاب ولی در بلندی‌های کوهستانها فراوان می‌باشد. با پوست نازک که درنتیجه گرما و تابش شدید آفتاب باعث آفتاب زدگی و سوختگی پوست آن و از بین رفتنکامبیوم می‌شود. البته پوست نازک این حسن را دارد که صاعقه را از خود عبور می‌دهدو آسیب پذیری درخت بر اثر اصابت صاعقه، کم می‌شود. و درخت توسکا به عنوان پرستارمیباشد و در زیر پوشش انبوه توسکای ییلاقی و تحت حمایت آن جوانه میزند

پایگاه وحوزه انتشار :

در اروپا وآسیای غربی و ترکیه ، شمال ایران از ارتفاع 650 متر تا 200 متر از سطح دریاپراکنده است .و ویژه نقاط مرتفع و کوهستانی است مانند نور ، کجور ، دیلمان ، کلارستانو طوالش، آستارا ، سنگده ی ساری ، نکاء می باشد ، همچنین در بعضی از دره ها ماننددره نکاء تا دامنه های پائین و میانبند دیده می شود

خواص عمومیچوب :

چوب برون سفیدرنگ و چوب درون زرد روشن تا قهوه ای متمایل به سرخی و دارای الیافی موازی ویکنواخت است .چوب بدون بو و طعم و نسبتاً سخت و سنگین و فاقد دوام چندان است ووقتی که متناوباً در محیط های خشک و تر قرار گیرد دارای توانائی زیاد در نگاهداریمیخ  می گردد در امتداد پره های چوبی اغلب شکاف بر می دارد ، نسبت بهخمش و ضربه مقاوم است و لاک خوب می پذیرد .

ارز ش های اکولوژیکی:

 درخت راشاز قبیل کنترل فرسایش خاک،تنظیم شرایط اقلیمی، تولید اکسیژن، جذب دی اکسید کربن ودهها خدمت دیگر می باشد.راش از جمله درختان با اهمیت در احداث جنگل میباشد ونیز ازنظر طراحی ییلاقات در زیبایی چشم اندازها بخصوص در پارکهای بزرگ اهمیت زیادی دارد .کولتیوار های زیادی از این درخت وجود دارد که احتمالا بهترین نوع آن بهراش قرمز یا مسی معروف است که از اوایل قرن هیجدهم کاشته شده است.

مصارف :

درخت راشعلاوه بر جنبه های عمومی دارای مصارف روستائی بسیار است در دهات از چوب آن برایساختن درب و پنجره و تیر و ستون و همچنین انواع کفش چوبی گَتَله ، گهواره (پاروهای محلی ) و در تراورس سازی ، تخته بشکه سازی ادوات چوبی منزل ، جعبه سازی ،روکش سازی ، قایق سازی ، تهیه زغال عالی برای باروت استعمال دارد .

نتیجهگیری:

گرده بینه هایدرجه 1 و 2 راش در ایران بیشتر به مصرف کارخانجات روکش و تخته لایه می رسد و گردهبینه های درجه 3 پس از تبدیل به الوار به بازار تهران (پل چوبی) روانه  می شوند . بنا به اطلاعات بازار میزان تفاوت قیمت آن در 6 ماهه نخست در بازارتهران بوده است . به دلیل بافت همگن و درجه سختی مناسب این چوب بیشترین تقاضا رابرای خرید به منظور تهیه مبل در بازار دارد . همچنین به دلیل قابلیت آغشتگی باانواع محلول های حفاظتی بیشترین گونه مصرفی در کارخانه های اشباع است . البتهاخیراً گونه های خارجی راش از طریق آذربایجان وارد ایران شده است که بنا به ادعایمبل سازان و فروشندگان چوب کیفیت چوب راش ایرانی را ندارد ولی به دلیل ابعاد ورطوبت مناسب تخته ها میزان ضایعات کمتری ، در امر فرآیند تولید دارد . به دلیلحمایت از بقاء و تداوم حیات درختان راش به طور کلی راشستان های  جنگل هایگیلان مورد حفاظت دقیق قرار می گیرد و بهره برداری از این درخت عزیز به صورت تکگزینی و با شیوه های علمی و کاملاً نوین جهان طوری صورت می گیرد که صد در صد متضمناستقرار و بقاء و تداوم حیات آن می باشد .
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود