معرفی انواع افات درختان

تاریخ : 1396/16/08 نویسنده :admin بازدیدها : 549 موضوع : بیشتر بدانیم (گل و گیاه)
معرفی انواع افات درختان

به كليه موجودات زنده زيان‌آوري كه خسارت اقتصادي وارد مي‌كنند و به گياه و به اندام‌هاي گياهي آسيب مي‌رسانند گفته مي‌شود. به عبارت ديگر، آفت موجودي است كه طغيان كند.

در زیر با نمونه ای از افات درختان , کاجها , سروها , درختان میوه و افات گل و گیاه اشنا می شویم:

آفات مكنده

نام فارسی: شته كاج

نام لاتین:  Schizolachnus pineti

Homoptera/Lachnidae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: نواحی شمال و اصفهان

میزبانها: كاج

شكل شناسی: این شته كوچك و عمدتاً سیاه رنگ می باشد.

زیست شناسی: در بهار شته های مؤسس زنده زا و بیبال ایجاد شده، نسل های زنده زا و بیبال و بالدار آن ادامه یافته و بالاخره نرها و ماده های تخمگذار در پاییز به وجود می آیند. پوره ها و شته های زنده زا و بی بال به صورت كپهای و ردیفی روی سوزنها فعالیت داشته و از پودر سفید رنگی پوشیده شده اند و موقعی كه به آنها دست بزنیم پاهای عقبی خود را بلند میكنند. شته های بالدار تنبل، كم تحرك و معمولاً بصورت انفرادی قرار دارند. بر اثر فعالیت این شته ترشحات چسبناك به وجود آمده كه باعث جذب مورچه ها نیز میشود.

كنترل: در اوایل بهار و اوایل پاییز می توان با یكی از سموم شته كش با آن مبارزه نمود.

 

 

نام فارسی: شته كاج

نام لاتین: Eulachnus tuberculostemmata

Homoptera/Lachnidae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: تمام مناطق كشور

میزبانها: كاج

شته مزبور به برگها و جوانه های كاج حمله میكند. این آفت در اصفهان نیز روی درختان كاج خسارت زیادی وارد میسازد.

كنترل: در اوایل بهار و پاییز می توان با یكی از سموم شته كش با آن مبارزه نمود.

 

 

نام فارسی:

نام لاتین: Eulachnus rileyi

Homoptera/Lachnidae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: استانهای شمالی كشور

میزبانها: كاج

شته به برگها و جوانه های كاج حمله میكند.

 

نام فارسی: شپشك كاج

نام لاتین: Leucaspis pusilla

Homoptera/Diaspididae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: تهران

میزبانها: كاج

شپشك مزبور شاخه و سوزنهای درخت كاج را مورد حمله قرار داده و موجب زردی و ریزش آنها میشود.

 

نام فارسی: شپشك نرمتن قهوه ای

نام لاتین: Coccus hesperidum

Homoptera/Coccidae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: كلیه مناطق ایران بالاخص شمال

میزبانها: خرزهره، برگبو، كاج، نخل، آكاسیا و تعدادی از درختان میوه

شكل شناسی: بدن ماده مسطح، بیضی شكل و معمولاً دو كنار پهلویی بدن آن با هم قرنیه نیستند. رنگ حشره زرد مایل به قهوه ای و دارای لكه های قهوه ای نسبتاً تیره در پشت می باشد. پوره های سن دوم و سوم شباهت زیادی به ماده بالغ دارند. پوره های جوان سن اول فعال و به رنگ نارنجی مایل به قرمز هستند.
 زیست شناسی: این شپشك در شرایط محیط آزاد شمال2-3 نسل در سال دارد، ولی در محیط گلخانه تولیدمثل آن قطع نشده و در مناطق گرمسیر و نیمهگرمسیری تا 6 نسل در سال نیز تولید میكند. در شرایط شمال زمستان را به صورت پوره سن دوم و یا حشره كامل نابالغ می گذراند. تولیدمثل آن به صورت پارتنوژنز (دخترزایی) و بدون دخالت حشره نر انجام میگیرد. این حشره جزء حشرات تخم گذار زنده زا محسوب می شود.

نحوه خسارت: شپشك نرمتن اغلب به شاخه ها و برگ های جوان حمله كرده و در پشت برگ و در طول رگبرگ ها و روی ساقه های سبز از شیره گیاهی تغذیه می كند. این آفت دارای ترشحات شیرینی است كه شاخه و برگ را آلوده كرده و باعث رشد و انتشار قارچ فوماژین یا دوده روی آن می گردد.C. و پس از آن

 كنترل: از پارازیتهای مهم شپشك نرم تن قهوه ای زنبور Coccophagus lucimnia است. نیز scutellaris همچنین قارچ Cephalosporium lecanii انگل این شپشك بوده و خسارتی به آن وارد میسازد. در صورت لزوم به مبارزه شیمیایی از سموم نفوذی مناسب می توان استفاده نمود.

 

 

آفات برگخوار

نام فارسی: جوانه خوار كاج

نام لاتین: Rhyacionia buoliana

Lepidoptera/Tortricidae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: استانهای شمالی كشور

میزبانها: كاج

شكل شناسی: حشره كامل شبپرهای است كه عرض آن با بالهای باز 17 میلیمتر است. سر شب پره زرد متمایل به سفید و سینه آن قرمز رنگ است. بالهای جلویی قرمز آجری با نقوش زرد می باشند. بال های عقبی خاكستری متمایل به قهوه ای است. لارو حشره قهوه ای رنگ و سر آن سیاه است.
 زیست شناسی: در شرایط آب و هوایی گیلان پروانه ها از هفته آخر اردیبهشت ماه ظاهر می شوند و این موقع مصادف با كامل شدن نسبی جوانه های بهاره كاج است. اوج پرواز پروانه ها در هفته سوم یا چهارم خرداد است. حشرات كامل هنگام عصر پرواز خود را آغاز كرده و حشره ماده شب پس از جفت گیری تخم گذاری 3-2 تایی روی فلس های انتهایی جوانه اصلی یا قدری پایین تر می كند. تخم ها به صورت منفرد و به ندرت روی سطح داخلی غلاف سوزنها گذارده می شود. لاروهای جوان پس از خروج از تخم تا نیمه تیر ماه در ته سوزنها به تغذیه پرداخته، سپس به دیاپوز رفته و تا پایان زمستان به همین حالت در داخل جوانه ها بسر می برند. لاروها در اوایل بهار پس از ترك پناهگاه زمستانی خود در جستجوی جوانه های تازه، تغذیه مجدد خود را آغاز می كنند و تا نیمه اردیبهشت ماه به سرعت تغذیه كرده و سپس تبدیل به شفیره می شوند. بنابراین حشره فقط یك نسل در سال دارد.

كنترل: شفیره ها تا حدود 22 % توسط زنبور پارازیتturionellae  Coccygomimus پارازیته می شوند. بهترین زمان سمپاشی اواسط تا اواخر خرداد است كه هنوز لاروها داخل جوانه ها نشده اند.

آفات چوب خوار

نام فارسی: سوسك پوستخوار كاج

نام لاتین: Orthotomicus eresus

Coleoptera/Scolytidae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: استانهای شمالی، استانهای مركزی و فارس

میزبانها: كاج

شكل شناسی: حشره كامل سوسك كوچكی به طول 2.7-3.5 میلیمتر، به رنگ سیاه یا قهوه ای بلوطی و همراه با موهای خاكستری و بالپوشها به رنگ روشنتر می باشد. حشرات نر و ماده را می توان از روی اختلاف وضع دندانه های حاشیه بالپوشها تشخیص داد.

زیست شناسی: این آفت در شرایط گیلان سه نسل كامل و یك نسل ناقص دارد. مرحله شفیرگی حشره زیر پوست انجام میشود.

نحوه خسارت: لارو این حشره زیر پوست شاخه و تنه میزبان تغذیه نموده و ایجاد دالانهایی میكند. دالان های تغذیه ای لارو نامنظم و ستاره ای شكل است. بر خلاف سایر پوستخواران این حشره به درختان شاداب را ترجیح می دهد. Pinus radiata  حمله كرده و از بین انواع كاج گونه

كنترل: برای مبارزه شیمیایی میتوان از سموم نفوذی مناسب و یا پودر 85 % كارباریل (سوین) استفاده كرد.

بدینترتیب كه 2.5 لیتر نفت و 250 گرم صابون حل نموده، به آن 250-300 گرم سوین را در 100 لیتر آب اضافه كرده و آن را روی درختان آلودهای كه به عنوان تله برای آفت انتخاب شده اند، سم پاشی می نمایند. معمولاً این سمپاشی یك نوبت در سال كافی است.

 

 

نام فارسی: پوستخوار كاج سیاه

نام لاتین: Ips mannsfeldi

Coleoptera/Scolytidae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: تهران

میزبانها: كاج

شكل شناسی: حشره كامل سوسك كوچكی به طول 3-4 میلیمتر، به رنگ قهوه ای متمایل به سیاه، پاها روشنتر و شاخكها زرد رنگ است. بالپوشها در انتها مودار میباشد.

زیست شناسی: این حشره زمستان را به صورت سوسك جوان بسر می برد. زمان ظهور حشرات كامل اردیبهشت و اوایل مرداد است. لارو در همان زیر پوست تبدیل به شفیره میشود.

 

نام فارسی: سوسك شاخك بلند سیاه نوئل

نام لاتین: Monochamus sutor

Coleoptera/Cerambycidae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: نواحی شمالی كشور

میزبانها: كاج و احتمالاً نوئل

شكل شناسی: حشره كامل سوسك شاخك درازی به طول 15-24 میلیمتر با بالپوشهای سیاه رنگ همراه لكه های روشنی است.

لارو در زیر پوست از چوب تغذیه میكند.

 

 

نام فارسی: كرم ریشه درختان جنگلی

نام لاتین: Melolontha kraatzi persica

Coleoptera/Scarabaeidae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: استانهای شمالی كشور و همچنین اهواز

میزبانها: كاج، توسكا، گیلاس وحشی، راش، گوجه جنگلی، صنوبر، گلابی جنگلی و بلوط

شكل شناسی: حشره كامل سوسك نسبتاً بزرگی به طول 25-30 میلیمتر است. پاها، شاخكها و بالپوش ها به رنگ قهوه ای مایل به خرمایی میباشد. ناحیه پشتی قفسه سینه به رنگ قهوه ای تیره و ناحیه شكمی آن سیاه و هر دو ناحیه از موهای نرم نسبتاً بلند به رنگ خاكستری مایل به زرد پوشیده شده است.

زیست شناسی: حشرات كامل اوایل اردیبهشت ماه از پناهگاه زمستانه خود از زیر خاك خارج شده و پس از دو هفته تغذیه از برگ و جفتگیری، حشرات ماده تخمهای خود را به صورت دستهای در زمینهای پوشیده از علف قرار میدهند. لاروهای جوان در ابتدا از ریشههای جوان و سپس از ریشههای دیگر تغذیه می نمایند. خسارت حشره بیشتر در مرحله لاروی و مربوط به لاروهای سالهای دوم و سوم است.

كنترل: برای مبارزه شیمیایی علیه لاروها در خاك میتوان از سمومی نظیر كلرپیریفوس (دورسبان) و یا دانیتول استفاده كرد.

 

 

نام فارسی:

نام لاتین: Agrotis exclamationis

Lepidoptera/Noctuidae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: استانهای شمالی و مركزی كشور

میزبانها: كاج

شكل شناسی: حشره كامل شبپرهایی است كه عرض آن با بالهای باز 30-35 میلیمتر میباشد. رنگ حشره متغیر و به طور كلی پروانه نر روشنتر از پروانه ماده است. بالهای جلویی در پروانه نر سفید تا خاكستری زرد و در ماده قهوه ای شكلاتی میباشد. لكه لوبیایی بال بزرگ و به رنگ قهوه ای سیاه است. لكه نخودی نیز در و به رنگ قهوه ای خاكستری یا قهوه ای وسط بال و كوچكتر میباشد. لارو كامل به طول 40 میلیمتر زرد، شفیره نیز قهوه ای قرمز روشن است.

 

زیست شناسی: این آفت در سال حداقل دو نسل دارد و زمستانگذرانی آن به صورت لارو كامل در خاك می باشد. در بهار تبدیل به شفیره شده و حشرات كامل شبپرواز میباشند. پروانه ماده تخم های خود را روی خاك و به ندرت روی برگهای نهال میگذارد. لارو حشره شبها فعالیت داشته و روزها در تركهای زمین به صورت استراحت بسر میبرد. تغذیه لارو از طوقه و ریشه نهال های كاج بیشتر در ماههای تابستان و پاییز انجام میشود.

 

 

نام فارسی:

نام لاتین: Agrotis ypsilon

Lepidoptera/Noctuidae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: استانهای شمالی كشور با اهمیت اقتصادی متوسط

میزبانها: كاج

شكل شناسی: حشره كامل پروانهای است كه عرض آن با بالهای باز 45-43 میلیمتر میباشد. بالهای جلویی پروانه نر خاكستری متمایل به زرد و در پروانه ماده خاكستری قهوه ای است. یك لكه لوبیایی شكل در وسط بال وجود دارد. بالهای عقبی سفید مرواریدی تا سفید متمایل به قهوه ای با حاشیه تیره میباشد. لارو كامل به طول 40-50 میلیمتر و به رنگهای متغیر و شفیره نیز قهوه ای متمایل به قرمز و براق است .
 زیست شناسی: این آفت بیش از دو نسل در سال دارد. زمستان را به صورت لارو نیمه كامل یا كامل و استثنائاً به صورت شفیره یا حشره كامل میگذراند. حشره ماده تخمهای خود را روی خاك مرطوب و در نزدیكی طوقه قرار میدهد.  لارو به طوقه و ریشه نهال های كاج حمله نموده و در عمق 3-4 سانتیمتری خاك تبدیل به شفیره میشود.
 آفات مكنده

نام فارسی:

نام لاتین: Lygus rubicatus

Hemiptera/Miridae : نام راسته و خانواده

میزبانها: درختان سوزنی برگ مانند سرو و كاج

این سن جوانه ها و شاخه های جوان را مورد حمله قرار میدهد.

 

 

نام فارسی: شته ارس

نام لاتین: Cinara juniperi

Homoptera/Lachnidae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: خراسان و استانهای مركزی

میزبان: سروكوهی

زیست شناسی: این شته تك میزبانه تمام دوره زندگی آن روی سروكوهی میگذرد. شته های ارس در بهار بیبال و زنده زا بوده و در واقع از تخمهای زمستانه به وجود می آیند. در پاییز افراد جنسی نر و ماده ظاهر شده و حشرات ماده پس از جفتگیری تخمهای سیاهی روی سرشاخه ها میگذارند. در برخی مناطق نسل جنسی شته مشاهده نشده و حشره به صورت شته كامل بالدار یا بیبال زمستانگذرانی میكند.

 

نحوه خسارت: شته ارس به جوانه های درخت حمله میكند. در شرایط آب و هوایی خشك شدت آفت زیاد بوده و موجب قهوه ای شدن برگها و خشكیدگی سرشاخه ها میگردد، ولی در شرایط بارانی از شدت آفت كاسته میشود.
 نام فارسی: شپشك ارس

نام لاتین: Mytilococcus juniperi

Homoptera/Diaspididae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: تهران

میزبان: زربین

این شپشك به شاخه و تنه درختان زربین حمله میكند.

 

 

نام فارسی:

نام لاتین: Acanthomytilus farsianus

Homoptera/Diaspididae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: فارس

میزبانها: سرو كوهی

 

 

نام فارسی: زنجره سرو

نام لاتین: Arboridia cantoreanica

Homoptera/Cicadellidae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: استانهای شمالی كشور

میزبانها: سرو كوهی

 

 

آفات برگخوار

نام فارسی:

نام لاتین: Pachypasa otus

Lepidoptera/Lasiocampidae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: فارس، لرستان و كرمانشاه

میزبانها: سرو ناز، ارس و بلوط

 

 

آفات چوبخوار

نام فارسی: سوسك شاخك بلند بالكوتاه

نام لاتین: Molorchus minor

Coleoptera/Cerambycidae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: نواحی دریای مازندران

میزبانها: سدر، زربین، افرا، توسكا، ممرز و برخی سوزنی برگان دیگر

زیست شناسی: دوره زندگی آفت دو سال به طول میانجامد. حشرات كامل در اردیبهشت و خرداد ظاهر می شوند. لارو ابتدا به صورت سطحی تغذیه نموده و تونلهای كم عمق و مخصوصی ایجاد میكند و بعد وارد چوب میگردد. لارو پس از تكامل همانجا تبدیل به شفیره میشود. سوسكهای جوان در مرداد و شهریور از شفیره خارج شده و همانجا در داخل چوب و درون پوسته شفیره تا سال بعد باقی میمانند
 نام فارسی: سوسك شاخك بلند ارس

نام لاتین: Semanotus russicus

Coleoptera/Cerambycidae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: نواحی شمالی كشور

میزبانها: سروكوهی و بلوط

7 شكل شناسی: حشره كامل سوسكی به طول 7-18 میلیمتر است. روی هر یك از بالپوش ها علامت سیاه گردی وجود دارد.

زیست شناسی: حشره یك نسل در سال دارد و زمستان را به صورت سوسك جوان در لانه شفیرگی به سر میبرد. زمان خروج سوسكها فروردین تا اردیبهشت ماه میباشد. لارو در عمق چوب دالانهایی ایجاد كرده و شفیره نیز در یك دالان قلابی شكل كوتاه تشكیل میگردد.

 

 

نام فارسی:

نام لاتین: Melanophila acuminata

Coleoptera/Buprestidae : نام راسته و خانواده

مناطق انتشار: نواحی شمالی كشور

میزبانها: زربین، سروكوهی و كاج

شكل شناسی: حشره كامل سوسكی به طول 8-11میلیمتر و به رنگ سیاه براق است. حشره كامل تخمهای خود را روی تنه درختان میزبان قرار میدهد. لارو از ریشه و حشره كامل از برگ تغذیه مینماید.ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود