خصوصیات یک نهال خوب

تاریخ : 1397/5/07 نویسنده :admin بازدیدها : 258 موضوع : بیشتر بدانیم (گل و گیاه)
برای خرید نهال خوب باید به نکاتی توجه داشت که در زیر ما به چند نکته اشاره کرده ایم:
1-ریشه فراوانی داشته باشد.
2-ساقه ان مستقیم و بدون انشعاب باشد
3-تاج ان طبیعی و انشعاب داشته باشد
4-پوسته نهال باید شاداب و ابدار باشد.
5-در نهالهایی که همیشه سبز هستند رنگ برگها باید سبز معمولی یا سبز تیره یکدست باشد.همچنین اثار ضعف و پژمردگی دیده نشود.
6-ریشه نهال باید شادابی و رطوبت داشته باشد و بریدگی و شکستگی ان کم باشد.
7-باید توجه داشته باشیم که اعضای مختلف نهال از زخم و وجود حشرات و بیماری به دور باشد.
8-از نظر سن نهال پیوندی باید یکساله (از زمان پیوند) و یا دو ساله (از زمان کاشت بذر در خزانه) سن داشته باشد.نهال های خیلی جوان و کمتر از یکسال و یا نهال های مسن و بیشتر از دو سال سن برای احداث باغ مناسب نیستند ولی گاهی برای واکاری درختان خشکیده در باغ احداث شده می توان از نهال های دو ساله نیز استفاده نمود.
9-جوانه های روی تنه نهال بخصوص در دو سوم قسمت پایین تنه نهال بایستی سالم و قوی باشند تا بتواند پس از کاشت نهال در زمین اصلی و سربرداری ان شروع به فعالیت کرده و تعداد شاخه های لازم را در جهات مختلف تنها درخت تولید کند.معمولا در نهال های مسن جوانه های قسمت پایین تنها نهال این حالت خود را از دست داده و پا به اصطلاح کور شده که باید از خرید ان ها خودداری شود.
10-نهال پیوندی باید ساقه ای عمودی داشته باشد و از محل پیوند به طور مستقیم به طرف بالا رشد کرده باشد و گره یا زاویه ای با پایه پیدا نکرده باشد.به عبارت دیگر تنها نهال نسبت به سطح زمین عمود باشد.
11-نهال پیوندی باید دارای پایه و پیوندک مشخص باشد.ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود