فروش گل اکوبا

 

آکوبا

معرفی آکوبا (شمشاد ژاپنی):

آکوبا با نام انگلیسی Japanese Aucuba و نام علمی Aucuba japonica از خانواده Garryaceae ، گیاهی همیشه سبز است که همانگونه که از نام آن مشخص است، این گیاه بومی ژاپن و چین است که در دشتها، جنگلها، کوهها و مناطق مرطوب مانند کنار رودخانه ها و نیز در سایه رشد میکند. این گیاه نه تنها در فضای باز به عنوان گیاه بوته ای، بلکه در گلدان نیز کشت میگردد. برگها ساده یا ابلق است که در حالت ابلق شبیه کرتون بوده و دارای لکه های زرد رنگ میباشد. حاشیه برگها صاف بوده ولی برخی ارقام لبه های برگ کنگره دار است. این گیاه دو پایه دارد یعنی پایه نر و ماده از هم جدا هستند و برای تولید گل باید این دو در کنار هم قرار گیرند. رنگ گلها به رنگ ارغوانی بوده و میوه ها مانند تمشک است که در فصل پاییز تولید میگردند.

تکثیر:

روشهای تکثیر این گیاه عبارتند از:

  1. کشت با بذر: برای این منظور، زمانی که میوهها رسید ابتدا بذرها را از آن جدا نموده، آنها را شسته تا بقایای میوه بر روی آن پاک گردد و سپس یک روز در آب میخیسانند. سپس برای افزایش سرعت جوانه زنی، ۲-۱هفته در دمای ۳درجه سانتیگراد قرار میگیردند. بعد این تیمارها، بذور در بستری سبک و مرطوب، روشن اما دور از نور مستقیم خورشید کشت می گردند.
  2. قلمه زدن: برای تهیه قلمه باید از شاخه های جوان همان سال رشدی، استفاده نمود، قبل کشت میتوان قلمه را در هورمون ریشه زایی قرار داد تا تولید ریشه سریعتر رخ دهد. بستر کشت باید مرطوب و سبک و محل کشت باید روشن و به دور از نور مستقیم خورشید باشد.
  3. خوابانیدن: در این روش شاخه را در کنار پایه مادری بر روی زمین و بستری که سبک و مناسب است میخوابانند تا زمانی که در خاک ریشه بدهد و بتوان آن را از پایه مادری جدا نمودذ. عیب این روش این است که حدود یکسال طول میکشد که تولید ریشه رخ دهد پس زمان بر است.

آبیاری:

علی رغم اینکه گیاهی است که میتواند خشکی را تحمل کند ولی برای رشد ایده آل، نباید خشکی برای آن رخ بدهد بخصوص در فصول گرم سال. از طرفی آبیاری بیش از حد هم نه تنها باعث پوسیدگی ریشه شده بلکه برگها و ساقه ها را سیاه میکند.

خاک:

بهترین بستر کشت، خاک غنی و حاصلخیز و دارای زهکش مناسب است.

نور:

مهمترین نکته در محل نگهداری این گیاه، این است که باید گیاه دور از نور مستقیم خورشید باشد که در این مورد برگهای جوان حساستر هستند پس محل نگهداری باید روشن ولی دور از تابش مستقیم خورشید باشد. چون تابش مستقیم خورشید باعث سوختگی و سیاه شدن برگها میشود.

دما:

این گیاه محل خنک را نیاز دارد چون گرما به گیاه آسیب میزند و آن را از بین میبرد.
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود